Záruka a vrácení zboží

Ve zkratce:

  1. Za prodávané zboží ručíme, že není poškozené nad rámec popisu produktu.
  2. Poskytujeme záruku 12 měsíců.
  3. Máte možnost zakoupené zboží do 14 dnů vrátit.

Prodáváme použité tenisové vybavení, pokud není u samotného produktu uvedeno jinak. Zákon vyžaduje, abychom vás jako zákazníka neuvedli v omyl, že kupujete věc novou. Zákon také vyžaduje, aby tato skutečnost byla patrná z kupní smlouvy. Dále se v zákonu uvádí, že na použitou věc není prodávající povinen poskytnout záruku. N a druhou stranu je povinen poskytnout dobu pro využití práva odpovědnosti za vadu věci. Takže podle zákona a po dohodě poskytujeme takovou dobu v délce 12 měsíců. Je tedy důležité si uvědomit rozdíl mezi zárukou a dobou pro využití práva odpovědnosti za vadu.

Všechno prodávané tenisové vybavení důkladně prohlédneme a otestujeme. Na věcech při převzetí nejsou žádné vady, které by bránily věc používat. Pokud tedy již bylo tenisové vybavení před prodejem dlouhodobě používané (např. více jak 24 měsíců) a byla následně prodána funkční a bez závažné vady, běžně opotřebovaná, a uplynula lhůta záruky, není již možné prosadit odpovědnost z nově vzniklé vady. Nic z toho, co zde bylo řečeno, nemá vliv na právo věc v zákonné lhůtě vrátit. Tedy zakoupené tenisové vybavení můžete dle zákona do 14 dnů vrátit bez udání důvodů. Ale nesmí být zničené nebo mít známky vašeho použití.

Záruční doba

  • Odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které produkty měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního produktu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.
  • Na nové zboží je záruční doba poskytována dle platného záručního řádu (24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak).